Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Golden Rule for Integrals and Integration via Right Angled Triangles , By John Bredakis


https://www.sendspace.com/pro/dl/dghyu7
Please clik the link above:
 I found the source of Higher Mathematics , to cease to be obscure

but very attractive , as it should be
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου