Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Basic Calculus-Basic Principles of Functional Analysis with the aid of Wolfram , leading to John Bredakis Generator integral Ip & Approach to Right Angled Triangles


https://www.sendspace.com/pro/dl/a9jpvv
Please click the link above:
Innumerous derivatives and integrals 
Great many integrals solved by differentiation


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου