Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2014

Basic Calculus – Emphasis on Right Angled Triangles - And John Bredakis Generator integral Ip


https://www.sendspace.com/pro/dl/ih30x1
Please click the link above:
Innumerous derivatives and integrals 
Great many integrals solved by differentiation


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου