Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Extremely Attractive Higher Math by John Bredakis Generator integral Ip – All the way to confirmation of Riemann Hypothesis – From the last year of High Schoolhttps://www.sendspace.com/pro/dl/8pxcby
Please clik the link aboveo
The Magic World of Higher Mathematics from High School
From John Bredakis Generator integral Ip to the confirmation of Riemann Hypothesis -After 150 years - Ευγνώμων στον Θείο Φώτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου