Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Manipulation of the variable in integrals - Differentiation under the integral sign - Wolfram Approach to Graphs - By John Bredakishttps://www.sendspace.com/pro/dl/toe8e2
Please clik the link above
As an Addendum to my pdf above

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου