Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Making Higher & Advanced Mathematics very Attractive by John Bredakis Generator integral Ip and unique Approach to Right Angled Triangles – Big Thanks to uncle Fotis & Wolfram


https://www.sendspace.com/pro/dl/78pebw
Please clik the link above
Bingo
All the way up to confirmation of Riemann Hypothesis & Fourier series and Integral

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου