Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Making Higher & Advanced Mathematics very Attractive by John Bredakis Generator integral Ip and unique Approach to Right Angled Triangles – From the Last Year of High School - Τόσα πολλά λεπτομερώς δοσμένα - Ακόμη και η απόδειξη της υποθέσεως Riemann


https://www.sendspace.com/pro/dl/5tj5oa
Please click the link above
Integration via Right Angled Triangles & Gamma function Γ(x),Γ(s) from Last Year of High School 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου