Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

From Taylor series to Laurent and Puiseux series via Wolfram and John Bredakis Intuitionhttps://www.sendspace.com/pro/dl/58w1rr
Please clik the link above
A quick approach to this important part of Applied Mathematics

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου